ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей договір публічної оферти (далі – «Договір») визначає умови надання послуг готельно-ресторанного комплексу «Balka Eco Club» (далі – «Готель»), розташованого за адресою вул. Лялі Убийвовк, 54, Глибока Балка, Полтавська область, Україна, для будь-якої фізичної або юридичної особи (далі – «Клієнт»).
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Цей Договір є офіційною публічною офертою Готелю. 1.2. Акцептом (прийняттям) умов цього Договору є здійснення Клієнтом бронювання номеру або замовлення будь-якої послуги Готелю. 1.3. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору дійсні за умови їх публікації на офіційному сайті Готелю.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1. Готель зобов’язується надати Клієнту послуги з розміщення, харчування та інші додаткові послуги, передбачені цим Договором та обрані Клієнтом, а Клієнт зобов’язується оплатити такі послуги відповідно до встановлених тарифів.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ3.1. Бронювання номерів здійснюється через офіційний сайт Готелю, електронну пошту або за телефоном. 3.2. Підтвердження бронювання надсилається Клієнту електронною поштою або повідомляється за телефоном. 3.3. Реєстрація Клієнта та надання номера здійснюється при пред’явленні документів, що посвідчують особу. 3.4. Час заселення – з 14:00, час виселення – до 12:00.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН4.1. Готель зобов’язується:● Надати Клієнту замовлені та оплачені послуги в повному обсязі.● Забезпечити конфіденційність інформації, наданої Клієнтом.● Забезпечити відповідний рівень обслуговування згідно зі стандартами Готелю.4.2. Клієнт зобов’язується:● Надати правдиву інформацію під час бронювання та реєстрації.● Дотримуватись правил проживання в Готелі.● Оплатити послуги Готелю в повному обсязі відповідно до встановлених тарифів.
5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ5.1. Вартість послуг визначається відповідно до тарифів, опублікованих на офіційному сайті Готелю. 5.2. Оплата послуг здійснюється в національній валюті України – гривні. 5.3. Оплата може бути здійснена готівкою, банківською карткою або безготівковим переказом.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН6.1. У разі ненадання або неналежного надання послуг Готелем, він несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. 6.2. Клієнт несе відповідальність за пошкодження майна Готелю, завдані ним або особами, за яких він відповідає.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ7.1. Усі спори, що виникають у зв'язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. 7.2. У разі недосягнення згоди спори підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства України.
8. ІНШІ УМОВИ8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту Клієнтом та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. 8.2. Готель залишає за собою право вносити зміни до цього Договору з попереднім повідомленням Клієнта шляхом публікації змін на офіційному сайті.
9. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯГотельно-ресторанний комплекс «Balka Eco Club»Адреса: вул. Лялі Убийвовк, 54, Глибока Балка, Полтавська область, УкраїнаТелефон: 0994505002Електронна пошта: moc.liamg%40bulcoceaklab